Eurimag

Heffingen op kopieen voor prive-doeleinden in Belgie

EURIMAG, de European Imaging Association, onderschrijft het principe waardoor aan de rechthebbenden een billijke vergoeding dient toegekend te worden voor het gebruik van hun werken.

De billijke vergoeding van de rechthebbenden mag echter:

  • de mededingingspositie van de Belgische markt niet verzwakken
  • de Belgische consumenten niet benadelen door de keuze aan verkrijgbare producten en technologie te beperken
  • het vrije verkeer van producten binnen de Europese interne markt niet verhinderen
Content